Om Oss

Grunden i föreningens verksamhetsidé är att genom främst motionsinriktad kampsportsträning i olika former möjliggöra fysisk, psykisk och socialt välbefinnande samt personlig utveckling för enskilda individer likväl för hela familjer.