Gradering

Hösttermin gradering

Gradering måndagen den 12:e december, 2022

Tid: Er vanliga träningstid, men kom gärna 15 minuter innan för registrering
Plats: Dojon 
Pris: 200 kr (Nybörjare måste även köpa graderingsbok – pris 150 kr)

Graderingsavgiften skall vara betald innan gradering. 
Swishnr 1236840458
Bankgiro 493-1507
Märk med ”gradering samt elevens namn”.

Instruktör meddelar senast onsdagen den 30:e om hen anser er reda att gradera.

Förutsättningar för gradering

  • Mon-garderingar upp till mon-orange (under 14 år) sker varje termin.
  • Vuxen: gradering varje termin upp till gult bälte.
    Efter detta sker gradering en (1) gång per år om inte instruktör säger annat vid varje termins slut.

Graderingskompendiet ska ses över inför kommande gradering för att harmoniera med övriga Wado-organisationen.

 

Läs om graderingstekniker

2023 Graderingsbok tekniker per grad

KKSF Graderingsbok

KKSF logo 1440x500

Graderingen består av två delar:


Första delen
Kihon och Ren Raku Waza

Andra delen
Partekniker Kata och Kumite


Vid graderingstillfället
Vid gradering måste du ha en vit gi (karatedräkt) med Wado Kai stilmärke på bröstet samt Wado Kai graderingsbok till och med din 1 Kyu gradering. Därefter gäller JKF Wadokai licens, som införskaffas genom beställning hos KKSF styrelse.

Mon-bälten
8 mon – halvrött bälte
7 mon – halvgult bälte
6 mon – halvorange bälte
5 mon – halvgrönt bälte
4 mon – halvblått bälte
3 mon – halvbrunt bälte

Kyu-bälten
8 kyu – rött bälte
7 kyu – gult bälte
6 kyu – orange bälte
5 kyu – grönt bälte
4 kyu – blått bälte
3 kyu – brunt bälte
2 kyu – brunt bälte
1 kyu – brunt bälte

Dan-bälten
Gradering till Dan grad sker på JKF Wadokai läger i Sverige  eller i Japan.