Gradering

2023 Hösttermin gradering

Måndag 11 dec 2023
Barn grupper
Kl: 18:00: Grupp 1 – nybörjagre och röd/rödvit
Kl: 19:00: Grupp 2 – alla andra barn upp till 14 år

Onsdag 13 dec 2023
Kl: 19:00: Vuxengruppen

Plats: Dojon
Obs! kom 20 min innan för registrering.

Kostnad: 200 Kr
Nybörjare/Vit bältade måste köpa Graderingsbok 150kr.
Betala senast: fredag 1 dec 2023

Betalning ska märkas med den graderandes namn
Bankgiro KKSF 493-1507 eller Swish KKSF 1236840458

OBS! medlemsavgiften för terminen måste vara betald för att få gradera.

Förutsättningar för gradering

  • Mon-garderingar upp till mon-orange (under 14 år) sker varje termin.
  • Vuxen: gradering varje termin upp till gult bälte.
    Efter detta sker gradering en (1) gång per år om inte instruktör säger annat vid varje termins slut.

Graderingskompendiet ska ses över inför kommande gradering för att harmoniera med övriga Wado-organisationen.

 

Läs om graderingstekniker

2023 Graderingsbok tekniker per grad

KKSF Graderingsbok

KKSF logo 1440x500

Graderingen består av två delar:


Första delen
Kihon och Ren Raku Waza

Andra delen
Partekniker Kata och Kumite


Vid graderingstillfället
Vid gradering måste du ha en vit gi (karatedräkt) med Wado Kai stilmärke på bröstet samt Wado Kai graderingsbok till och med din 1 Kyu gradering. Därefter gäller JKF Wadokai licens, som införskaffas genom beställning hos KKSF styrelse.

Mon-bälten
8 mon – halvrött bälte
7 mon – halvgult bälte
6 mon – halvorange bälte
5 mon – halvgrönt bälte
4 mon – halvblått bälte
3 mon – halvbrunt bälte

Kyu-bälten
8 kyu – rött bälte
7 kyu – gult bälte
6 kyu – orange bälte
5 kyu – grönt bälte
4 kyu – blått bälte
3 kyu – brunt bälte
2 kyu – brunt bälte
1 kyu – brunt bälte

Dan-bälten
Gradering till Dan grad sker på JKF Wadokai läger i Sverige  eller i Japan.