Styrelsen

 

 

Patrik Wik Ordförande patrik@kksf.se
Peter Larsson Vice ordförande petlar@kksf.se
Martin Thimgren Kassör martin@kksf.se
Judy Choo Ledamot judy@kksf.se
Gudrun Stuchal Sekreterare gudrun@kksf.se
Kristoffer Gunnarsson Suppleant kristoffer@kksf.se