Träning

Friskvård genom motion samt idrottsglädje i träningen skall vara grunden i föreningens verksamhet. Detta uppnås både genom motionsträningen och för de som önskar genom tävling på lika villkor. De som vill utöva tävlingsverksamhet på en högre nivå än vad föreningens kan erbjuda skall stödjas med kontakter gentemot föreningar som bedriver denna typ av tävlingsverksamhet.

Föreningen och dess medlemmar respekterar all typ av erkänd friskvård, motion och idrott.

Föreningen ser ingen konkurrent i andra erkända föreningar och dess idrotter eller kampsportsstilar.

  • Ur ett fysiskt perspektiv skall föreningens träning utveckla individens koordinationsförmåga och fysiska prestationsförmåga i styrka, kondition och rörlighet.
  • Ur ett psykiskt perspektiv skall träningen möjliggöra individens utveckling mot självständighet ökad självförtroende samt självinsikt.
  • Ur ett socialt perspektiv skall träningen utveckla individens respekt och ödmjukhet för andras människors behov. Samt att individen själv skall bemötas med respekt och ödmjukhet för de egna behoven från omgivningen.