Aktiviteter

Kallelse till årsmöte 2022

Kungsängens Kampsport & Självförsvarsförening
kallar alla sina medlemmar till årsmöte 2022-02-26.

Mötet kommer att kunna ske digitalt
skriv upp er om ni vill delta

Datum:                lördagen den 26 februari
Tidpunkt:           12.30
Plats:                   Digital länk kommer att skickas till dig som anmäler deltagande

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast lördagen den 12 Februari, genom överlämning till någon styrelseledamot. Glöm inte skriva ditt namn på motionen.

Från och med den 19 Februari finns det i dojon tillgång till verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorns berättelse, verksamhets- och budgetplan, styrelsens propositioner, inkomna motioner och valberedningens förslag på styrelse för kommande verksamhetsår.

Rösträtt har medlem som erlagt medlemsavgift och är minst 16 år. Rösträtten för barn och ungdomar under 16 år kan utövas av målsman, oavsett om målsman själv inte är medlem.

Välkomna, Styrelsen