Aktiviteter

Kumite Seminarium

Kumite Seminarium som var planerat med Katrineholm Karateförening till 30 september 2023 är inställt på grund av lokalbrist.

Stort tack Peter Ljungqvist!

Under snart 40 år har Peter Ljungqvist lett klubben, i början som Kungsängens Karate Klubb och sedan som Kungsängens Kampsport och Självförsvarsförening, KKSF. Den 18 mars 2023 så hade KKSF avtackningsfika för Peter.
 
Den inledande tiden skedde under W.I.K.F ledning, i slutet av 80-talet, dvs förra millenniet för den som inte var med här då, men svängde under början av 2000-talet, 2004, till att först vara på egna ben för att sedan ta oss in i WADO KAI där vi nu befinner oss i samarbetet med KYU SHIN KAN paraplyorganisation för WADO KAI i Sverige med medlemskap i Japanska Karate Federationen WADO KAI, vilket klubben blev medlemmar i 2012. 
 
I sitt tal till Peter Ljungqvist sa Patrik Wik, KKSF Ordförande, ”Du har alltid stått för det mänskliga, det humana och toleranta med karaten, vilket vi alltid kommer tacka dig för. Jag och våra klubbmedlemmar uppskattar dig som instruktör, inspiratör och ledare. Du kommer alltid vara en del av oss och du har lämnat ett stort hål att fylla nu när du stigit åt dig sidan”. 
 
Vi önskar Peter det bästa och njut av pensionslivet! 

Budo Historik

OBS: Nytt datum!

För alla som har intresse av att lära sig mer av Budo historik.
Eller för er instruktörer som behöver utbildning för er licensiering.

När: Söndag den 12 november 2023 (nytt datum!)
Var: Ekhammarskolan, Kungsängen
Tid: 10.00 -16.00 inkl 1 tim lunch
Hardy Holm, Ordf. i Budo kommittén, SKF.

Kostnad 300 kr
Anmälan senast 31 oktober, 2023

För info eller anmäl er till Jessica@kksf.se

Kallelse till årsmöte 2023

Kungsängens Kampsport & Självförsvarsförening
kallar alla sina medlemmar till årsmöte 2023-03-18.

Datum: Lördagen den 18 mars
Tidpunkt: 11.00
Plats: Dojon
Anmälan: fredrik@kksf.se alt. skriv upp er på listan i Dojon

Sista datum för anmälan till stämman – 2023-03-15

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast lördagen den 4 mars, genom överlämning till någon styrelseledamot. Glöm inte skriva ditt namn på motionen.

Från och med den 11 mars finns det i dojon tillgång till verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorns berättelse, verksamhets- och budgetplan, styrelsens propositioner, inkomna motioner och valberedningens förslag på styrelse för kommande verksamhetsår.

Rösträtt har medlem som erlagt medlemsavgift och är minst 16 år. Rösträtten för barn och ungdomar under 16 år kan utövas av målsman, oavsett om målsman själv inte är medlem.

Välkomna, Styrelsen