Aktiviteter

2019

Kallelse till årsmöte 

KKSF kallar alla sina medlemmar till årsmöte.
Datum: 16 februari , 2019. kl 12:00
Plats: Dojon, Ekhammarskolans sporthall.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 16 Januari, genom överlämning till någon styrelseledamot. Glöm inte skriva ditt namn på motionen. 

Från och med den 2 Februari finns det i dojon tillgång till verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorns berättelse, verksamhets- och budgetplan, styrelsens propositioner, inkomna motioner och valberedningens förslag på styrelse för kommande verksamhetsår. 

Rösträtt har medlem som erlagt medlemsavgift och är minst 16 år. Rösträtten för barn och ungdomar under 16 år kan utövas av målsman, oavsett om målsman själv inte är medlem. 

2018 

  • Årsmöte 2018-02-24 Klockan 13.00. Medlemmar är välkomna.

2017 

  • Årsmöte 2017-02-18 Klockan 13.00. Medlemmar är välkomna.

2016

  • Coachutbildning kommer att genomföras under hösten för föräldrar till tävlande. Datum meddelas i Dojon.
  • Gradering 2016-12-19
DSC_0204_800x536

2014 – KKSF 10 års jubileum

2015

  • Årsmöte 2015-02-14 Klockan 13.00
  • Samkvämskväll för vuxna 18 år och upp 2015-02-20
  • Gradering 2015-05-27 Klockan 18.00
  • Gradering 2015-12-16 klockan 18.00

Kurser
Coach    
tid meddelas i dojon (tävlandes målsman förväntas gå denna kurs )

Tävlingsledning 
tid meddelas i dojon (alla intresserade behövs, då vi kommer att arrangera tävling under våren 2015)

KKSF logo 1440x500

Företagsstöd

Företag som stöder vår barn- och ungdomsverksamhet.

cobra

tjejerna-mm