Gradering

Vårens Gradering

26 maj kl. 18.00 – uppe i Stora Hallen för barn som ska ta bälte upp till 6:e mon

29 maj kl. 10.00 – i dojo för barn som ska ta 6:e Kyu och upp samt vuxna, alla grader.

Mer info få i dojon av era instruktörer, fråga dem om vad som gäller.

Kostnad:
Gradering – 150 kr
Graderingsbok för nybörjare – 150 kr

Förutsättningar för gradering

  • Mon-garderingar upp till mon-orange (under 14 år) sker varje termin.
  • Vuxen: gradering varje termin upp till gult bälte.
    Efter detta sker gradering en (1) gång per år om inte instruktör säger annat vid varje termins slut.

Graderingskompendiet ska ses över inför kommande gradering för att harmoniera med övriga Wado-organisationen.

 

Läs om graderingstekniker

För vuxen

För barn

KKSF logo 1440x500

Graderingen består av två delar:


Första delen
Kihon och Ren Raku Waza

Andra delen
Partekniker Kata och Kumite


Vid graderingstillfället
Vid gradering måste du ha en vit gi (karatedräkt) med Wado Kai stilmärke på bröstet samt Wado Kai graderingsbok till och med din 1 Kyu gradering. Därefter gäller JKF Wadokai licens, som införskaffas genom beställning hos KKSF styrelse.

Mon-bälten
8 mon – halvrött bälte
7 mon – halvgult bälte
6 mon – halvorange bälte
5 mon – halvgrönt bälte
4 mon – halvblått bälte
3 mon – halvbrunt bälte

Kyu-bälten
8 kyu – rött bälte
7 kyu – gult bälte
6 kyu – orange bälte
5 kyu – grönt bälte
4 kyu – blått bälte
3 kyu – brunt bälte
2 kyu – brunt bälte
1 kyu – brunt bälte

Dan-bälten
Gradering till Dan grad sker på JKF Wadokai läger i Sverige  eller i Japan.