Gradering

Graderingstillfälle
Höstterminen 2020

Barn 8-15 år
Nybörjare        Måndagen den 14:e december kl. 18.00
Röd/vita           Måndagen den 14:e december kl. 19.00

Barn 8-15 år
Röda                Onsdagen den 16:e december kl. 18.00
Gula                 Onsdagen den 16:e december kl. 19.00

Ungdom 8-15 år
Orange – Brunt 3:e Kyu     Lördagen den 19:e december kl. 10.00

Graderingen kommer inte att innehålla partekniker, för att undvika närkontakt. Du kan komma att få visas dessa tekniker som försvar och som attack. Detta gäller inte nybörjare som inte har några partekniker.

Sista anmälninsdag för gradering är den 7:e december

Kostnad:
Gradering – 150 kr
Graderingsbok för nybörjare – 150 kr

På grund av hur COVID-19 situationen ser ut med de nya allmänna råden i Stockholms län, kan ej föräldrar närvara i år.

Vuxna 
Ingen gradering vid nu rådande restriktioner.
Er gradering kommer till våren så snart restriktionerna lättar.

Efter graderingen är höstterminen slut

Förutsättningar för gradering

  • Mon-garderingar upp till mon-orange (under 14 år) sker varje termin.
  • Vuxen: gradering varje termin upp till gult bälte.
    Efter detta sker gradering en (1) gång per år.

Graderingskompendiet ska ses över inför kommande gradering för att harmoniera med övriga Wado-organisationen.

 

Läs om graderingstekniker

För vuxen

För barn

KKSF logo 1440x500

Graderingssystemet kallas för Kyu för vuxna och Mon för barn (upp till 13 år). Normalt graderar man sig en gång per termin till och med att man når fjärde kyu (blått bälte). Nu kan vi också gradera till svart bälte på Vinterlägret. Från 3-e kyu finns inte monsystemet.

Från 14 år tar man hela Kyu grader. Gradering sker endast en gång per termin upp till och med 5:e Kyu, (grönt bälte). Från 4:e Kyu, (blått bälte) till och med 1:a Kyu, (3:e bruna bältet) krävs cirka ett års träning. För att gradera krävs Graderingsbok, (köps vid första graderingen i klubben) samt Gi med godkänt stilmärke. Från 1:a Dan, (Shodan) svart bälte krävs också registrering hos JKF Wado Kai, (görs via styrelsen i KKSF när man uppnått 3:e kyu).

Stilen Wado Ryu innehåller många tekniker och en del av dessa är utvalda och upptagna i Graderingssystemet. Vi har valt ett antal tekniker för respektive gradering, andra kommer du att få till dig genom träning, men alla kommer inte att krävas för respektive gradering.

Vårt krav för respektive gradering anslås inför varje termins gradering, ca 14 dagar innan aktuell dag. Instruktörer avgör om du är lämplig att gradera. Kriterier finns på tavla i dojon.

Att få gradera sig är ingen självklar rättighet utan ett prov på att dina kunskaper och tekniker motsvarar ställda krav. Instruktörerna bedömer alla elever under hela terminen för att se om de motsvarar de krav vi har för att de ska få försöka gradera sig. Vi vill att de som går upp för gradering kommer att klara graderingen. Det är alltså viktigt att man anstränger sig under hela terminen och inte bara under de sista två veckorna.

Graderingen består av två delar:


Första delen
Kihon och Ren Raku Waza

Andra delen
Partekniker Kata och Kumite


Vid graderingstillfället
Vid gradering måste du ha en vit gi (karatedräkt) med Wado Kai stilmärke på bröstet samt Wado Kai graderingsbok till och med din 1 Kyu gradering. Därefter gäller JKF Wadokai licens, som införskaffas genom beställning hos KKSF styrelse.

Mon-bälten
8 mon – halvrött bälte
7 mon – halvgult bälte
6 mon – halvorange bälte
5 mon – halvgrönt bälte
4 mon – halvblått bälte
3 mon – halvbrunt bälte

Kyu-bälten
8 kyu – rött bälte
7 kyu – gult bälte
6 kyu – orange bälte
5 kyu – grönt bälte
4 kyu – blått bälte
3 kyu – brunt bälte
2 kyu – brunt bälte
1 kyu – brunt bälte

Dan-bälten
Gradering till Dan grad sker på JKF Wadokai Kyu Shin Kan sommar och vinterläger i Sverige  eller i Japan.