Gradering

 

 

Hösttermin gradering 

December 2018

OBS!!!
Elever som har orange, grönt, blått eller brunt bälte
Graderar den 8/12 kl.10.00

Elever som har rött, gult och orange/mon bälte
Graderar den 12/12 kl.18.00

Elever som har vitt (nybörjare) och röd/vitt
Graderarden 10/12 kl. 18.00

Tala med din instruktör för att få besked om du har förutsättningar att gradera upp dig till nästa bälte. Anmälan görs sedan till Peter Ljungqvist senast den 5/12.

Hämta graderingskraven på hemsidan.

Nybörjare köper en graderingsbok 150 kr
Graderingen kostar 150 kr oavsett om du klarar graderingen eller inte.

Efter graderingen den 10/12 och 12/12, träning för övriga som vill.

 

 

 

Vårtermin gradering

23 May, 2018
kl. 18.00

Anmäl dig till Peter Ljungqvist (senast 21 May)

 

2018 Graderingstekniker

Graderingstekniker som gäller för 2018.

Du ska vara säker på att du klarar av graderingen utifrån det du ska kunna enligt kraven för ditt kommande bälte.
Fråga din instruktör om du är osäker på någon teknik.

Kan man inte sina tekniker, kan man bli underkänd.

  2018 Graderingstekniker Barngradering

  2018 Graderingstekniker Vuxengradering

KKSF logo 1440x500

 

Graderingssystemet kallas för Kyu för vuxna och Mon för barn (upp till 13 år). Normalt graderar man sig en gång per termin till och med att man når fjärde kyu (blått bälte). Nu kan vi också gradera till svart bälte på Vinterlägret. Från 3-e kyu finns inte monsystemet.

Från 14 år tar man hela Kyu grader. Gradering sker endast en gång per termin upp till och med 5:e Kyu, (grönt bälte). Från 4:e Kyu, (blått bälte) till och med 1:a Kyu, (3:e bruna bältet) krävs cirka ett års träning. För att gradera krävs Graderingsbok, (köps vid första graderingen i klubben) samt Gi med godkänt stilmärke. Från 1:a Dan, (Shodan) svart bälte krävs också registrering hos JKF Wado Kai, (görs via styrelsen i KKSF när man uppnått 3:e kyu).

Stilen Wado Ryu innehåller många tekniker och en del av dessa är utvalda och upptagna i Graderingssystemet. Vi har valt ett antal tekniker för respektive gradering, andra kommer du att få till dig genom träning, men alla kommer inte att krävas för respektive gradering.

Vårt krav för respektive gradering anslås inför varje termins gradering, ca 14 dagar innan aktuell dag. Instruktörer avgör om du är lämplig att gradera. Kriterier finns på tavla i dojon.

Att få gradera sig är ingen självklar rättighet utan ett prov på att dina kunskaper och tekniker motsvarar ställda krav. Instruktörerna bedömer alla elever under hela terminen för att se om de motsvarar de krav vi har för att de ska få försöka gradera sig. Vi vill att de som går upp för gradering kommer att klara graderingen. Det är alltså viktigt att man anstränger sig under hela terminen och inte bara under de sista två veckorna.

Graderingen består av två delar:


Första delen
Kihon och Ren Raku Waza

Andra delen
Partekniker Kata och Kumite


Vid graderingstillfället
Vid gradering måste du ha en vit gi (karatedräkt) med Wado Kai stilmärke på bröstet samt Wado Kai graderingsbok till och med din 1 Kyu gradering. Därefter gäller JKF Wadokai licens, som införskaffas genom beställning hos KKSF styrelse.

Mon-bälten
8 mon – halvrött bälte
7 mon – halvgult bälte
6 mon – halvorange bälte
5 mon – halvgrönt bälte
4 mon – halvblått bälte
3 mon – halvbrunt bälte

Kyu-bälten
8 kyu – rött bälte
7 kyu – gult bälte
6 kyu – orange bälte
5 kyu – grönt bälte
4 kyu – blått bälte
3 kyu – brunt bälte
2 kyu – brunt bälte
1 kyu – brunt bälte

Dan-bälten
Gradering till Dan grad sker på JKF Wadokai Kyu Shin Kan sommar och vinterläger i Sverige  eller i Japan.