Evenemang

Föreningen strävar också efter att arrangera särskilda kortkurser eller temakvällar för dess medlemmar, aktiva och passiva. Kursernas och temakvällarnas innehåll baseras utifrån medlemmarnas önskemål och föreningens verksamhetsidé. Syftet är främst att bidra till medlemmarnas personliga utveckling.

Train with Olympic gold medalist Sandra Sánchez
24 Aug 2024