Historia – Wado Ryu

Wado Ryu Karate-Do är en sammanslagning mellan Te som kom från den Okinawianska huvudstaden Shuri och en gammal japansk Jujutsustil, det stridssystem som bl a de japanska samurajerna använde sig av. De system som kom till Japan under Yuan-Chin-dynastin i Kina lärdes troligen inte ut av buddhistmunkar, utan av så kallade Wakos, japanska pirater som hade kontakt med Kina.

Det är den kinesiske buddhistmunken Ganzin (688-763), som får ta åt sig äran av att vara upphovsmannen till det som skulle få namnet Shinto Yoshinryu jujutsu. År 754 anlände Ganzin till Japan och inkvarterade sig i Todaij-templet i Nara, Japans dåvarande huvudsäte för Kejsaren.

Den korrekta förståelsen för karate och dess rätta användande är karate-do. Den som intensivt tränar detta DO och verkligen förstår karate-do är aldrig underlägsen i en fight. Elever i vilken art som helst, inklusive karate-do får aldrig glömma utvecklingen av själ och kropp. Att vinna hundra segrar i hundra strider är inte det högsta målet. Att övervinna fienden utan kamp är det högsta målet.

Slide1

Shinto Yoshinryu grundades av Matsuoka Katsunosuke. Den siste i raden av mästare inom stilen blev Hironori Ohtsuka, 1892-1982. Den man som på ett genialt sätt kom att förena Shuri-Te med den urgamla japanska Jujutsun.

Första juni 1922, på sin trettionde födelsedag, invigdes han av sin lärare Nakayama i de allra djupaste och svåraste teknikerna i Shinto Yoshinryu Jujutsu.

Då karate började bli populärt i Japan på 1920-talet började Ohtsuka träna av ren nyfikenhet. Resultatet blev en sammanslagning av de båda stilarna plus Ohtsukas egen teori om avancerad kroppsförflyttning, så kallad taisabaki. Dessa sätt att flytta kroppen på var hämtade från den japanska svärdkonsten. T ex    nagash innebär att man vrider höften på så sätt att de attackerade ytorna på kroppen flyttas i sidled och att man på så sätt undviker att bli träffad, detta sker samtidigt som man kontrar med antingen ett slag eller ett svärdshugg.

Wado Kais bildande den 1:a april 1934 under namnet Dai Nippon Karate Shinko Club. Dai betyder stor, Nippon betyder Japan och Shinko betyder främja.

Under sin levnad erhöll Ohtsuka följande titlar: Högste rådgivare i det japanska judoförbundet, direktör för Nihin Kobuda Shinko Kai (Japan Ancien Arts Organisation), teknisk rådgivare i Shisei kan dojo, lektor vid Nihon universitetet. Dessutom fick Ohtsuka mottaga medaljen Sokokyokjisusho som ett bevis på att han var den största auktoriteten inom Karate i världen.