Träningsavgifter

 2019

Terminsavgiften ska vara betald senast vecka 6. Skriv den tränandes namn vid inbetalningen.

Bankgiro 493-1507        KUNGSÄNGENS KSF
Ungdom/Vuxen (från 14 år) 800:-/termin
Barn (tom 13 år ) 700:-/termin

KKSF logo 1440x500

Obs: vi har ändrat från Postgiro till Bankgiro.
Bankgiro: 493-1507

Träningsavgift/termin (barn till och med 13 år): 700 kr
Träningsavgift/termin (ungdom/vuxen):              800 kr
Medlemsavgift/år:                                                 100 kr INGÅR i träningsavgiften

Träningsavgiften ska vara betald för vårterminen senast vecka 6.
Träningsavgiften ska vara betald för höstterminen senast vecka 36.

Betala till bankgiro: 493-1507 (Skriv tränandes namn.)
Betalningsmottagare: KKSF
Ange vem träningsavgiften avser (fullständigt namn) och 12 siffror i personnumret.