Träningsavgifter

 

Nybörjare barn (barn 8 – 13 år):                           400 kr
Träningsavgift/termin (barn till och med 13 år): 700 kr
Träningsavgift/termin (ungdom/vuxen):              800 kr
Medlemsavgift/år:                                                 100 kr INGÅR i träningsavgiften

Träningsavgiften ska vara betald för vårterminen senast vecka 6.
Träningsavgiften ska vara betald för höstterminen senast vecka 36.

Betala till postgiro: 132 05 37-2
Betalningsmottagare: KKSF
Ange vem träningsavgiften avser (fullständigt namn) och 12 siffror i personnumret.