Träningsavgifter

 

Träningsavgift/termin (barn till och med 13 år): 700 kr
Träningsavgift/termin (ungdom/vuxen):              800 kr
Medlemsavgift/år:                                                 100 kr INGÅR i träningsavgiften

Träningsavgiften ska vara betald för vårterminen senast vecka 6.
Träningsavgiften ska vara betald för höstterminen senast vecka 36.

Betala till postgiro: 132 05 37-2 (Skriv tränandes namn.)
Betalningsmottagare: KKSF
Ange vem träningsavgiften avser (fullständigt namn) och 12 siffror i personnumret.